kurv_blaagul (4K)
rff_symbol (1K)
Støttet av Rådet for
folkemusikk og folkedans


norsk-kulturrad-logo (5K)
Støttet av Norsk Kulturråd

barfotjenta_tekst_rod (1K)

Aktører fra både Norge og Sverige

Forestillingen fremstår som "ekte", både i kraft av at skuespillerne spiller akustisk folkemusikk som en integrert del av fortellingen, men også på grunn av sammensetningen av ensemblet.

Aktørene bor alle i Norge, men to har flyttet hit fra Sverige: Elisabet Olhans og Agneta Holmer Mæland er begge fra Dalarna i Sverige.

Alle aktører har i flere år jobbet profesjonelt med prosjekter knyttet til norsk og svensk folkemusikk. Vi bor alle i ulike kommuner i Follo. Vi representerer ingen spesiell organisasjon eller "bevegelse". Grunnen til at vi har valgt å gjøre dette prosjektet sammen ,er tematikken og felles interesse i folkemusikk og folkelige tradisjoner i området vi bor i. Vi ser hvordan historien i de grensenære områdene i Sverige, i Østfold, i Follo og Oslo er vevet sammen og påvirket av hvordan menneskene har vandret og hatt kontakt med hverandre i dette området. Dette har gitt inspirasjon til dette felles prosjektet.

[Barfotjenter. Foto: John Vedde.]
Barfotjenter. Foto: John Vedde.

Les om de enkelte aktørene

Agneta Holmer Mæland  |  Tone Holte  |  Elisabet Olhans  |  Marianne Tomasgård