kurv_blaagul (4K)
rff_symbol (1K)
Støttet av Rådet for
folkemusikk og folkedans


norsk-kulturrad-logo (5K)
Støttet av Norsk Kulturråd

Aktør

[Agneta Holmer Mæland]

[Agneta Holmer Mæland]
Foto: John Vedde.

Agneta er fiolinist utdannet i Oslo ved Norges Musikkhøgskole. Hun har vært landsdelsmusiker i Nord-Norge og har erfaring fra flere profesjonelle orkestre. Nå arbeider hun som pedagog ved Kulturskolen i Ski kommune. Har sammen med Marianne og Elisabet dannet folkemusikktrioen "Kjerringrokk", som blant annet turnerer på skoler gjennom Den kulturelle skolesekken.

Agneta kommer fra Dalarne, Sverige, og innehar den svenske folkemusikkutmerkelsen Zornmärket.