kurv_blaagul (4K)
rff_symbol (1K)
Støttet av Rådet for
folkemusikk og folkedans


norsk-kulturrad-logo (5K)
Støttet av Norsk Kulturråd

[Logo Barfotjentenes jul]

vott (28K)

Dette er en forestilling som trekker frem kvinnene som kom vandrende over grensen fra Sverige på 1800-tallet. Hvem var de egentlig, disse kvinnene? Hvorfor dro de, hvordan kom de seg over grensa og hva skjedde med dem da de kom til Norge?

De ønsket seg et godt, trygt liv, slik vi alle gjør. De aller fleste levde sine liv stillferdig, slik kvinner av almuen gjorde på den tiden. Men de var modige og sterke som trosset slit og farer for å søke lykken i et nytt land - og arbeidsinnsatsen de gjorde for den norske samfunnet var viktig. De bidro dessuten til å bringe den svenske- og den norske kulturen sammen. Vi er mange her på Østlandet som har svenske- blod i årene våre. Denne forestillingen er tilegnet alle barfotjentene og deres etterkommere.