barfotjenta_tekst_rod (1K)

Hva er en barfotjente?

"Barfotjenter" er et begrep som ble brukt om de fattige jentene som kom vandrende over grensa fra Sverige ( ca. 1850 - 1915) for å søke arbeid i Norge - ofte med skoene i skreppa for ikke å slite dem ut på veien. De havnet gjerne som tjenestejenter eller fabrikkarbeidere, svært mange av dem i industrien Oslo ( Kristiania), Follo og Østfold. De folkelige kulturuttrykkene her i landet har fortsatt sterke spor etter den kulturarven de bar med seg fra hjemlandet.

[Barfotjenta plakat. Foto: Britta Bergersen]
Foto: Britta Bergersen

www.barfotjenta.no