kurv_blaagul (4K)
rff_symbol (1K)
Støttet av Rådet for
folkemusikk og folkedans


norsk-kulturrad-logo (5K)
Støttet av Norsk Kulturråd

barfotjenta_tekst_rod (1K)

Vart, vakkert, verdig.

kurv_gronn1 (8K)

Forestillingen "Barfotjentenes jul", er et lite, stemningsskapende jule- kammerspill, med et "annerledes" innhold, nemlig Tones Holthes resultat av research i fem svenske ungjenters skjebner i Norge, der de søkte lykken i form av arbeid og kjærlighet, gående barfot fra Sverige, for å spare sine eneste par sko, på slutten av 1800 tallet. Vi inviteres inn i en juletrepyntet stue, der vi får presentert fem skjebner i monologs form, som utspiller seg på julaften, med tilbakeblikk på levd liv. Rundt monologene spinnes musikk, vart, varmt, lyttende og lystig av den felespillende norsk-svenske trioen Kjerringrokk.

I svarte, enkle, side drakter drar de buene i djerve hardingtoner og pikker strengene i fnugglette pizzicatoer, og beveger seg rundt på scenen, nesten mytisk tilstede som tre skjebnegudinner, rundt de fem barfotjentene (spilt av Tone Holthe) som etter tur tar plass på scenen,. Musikken spinner et trollspinn rundt jentene, binder monologene sammen, kommenterer dem, lager rom rundt dem, så forestillingen får hvile i et tempo som kler stoffet og inviterer til ettertanke. At de to svenske musikerne får ha tekstlige mellomstikk høyner autentisiteten i jentenes skjebner og publikums identifikasjon med dem. Det greske antikke dramaet besto av dialoger som ga handling og retning, og koret som sang og danset til dobbeltfløytens og trommens spill. Korsangen og dansen var selve den følelsesmessige og atmosfæreskapende kjernen i dramaet, det som beveget og skapte en dyp gjenkjennelse, der ordene i dialogene skapte orden og forståelse.

"Barfotjentenes jul" tar i bruk disse eldgamle, teatrale virkemidlene og gir publikum en liten perle av en julefortelling.

Anmeldt på bakgrunn av premieren 02.12.09

Mette Høver
Cand philol, teaterviter og dramalærer ved Stange vgs.