Støttet av:

oppegard_kommune_vapen (1K)
Oppegård
Kommune
[Logo  til forskningsdagene] [Logo  til hundreårsmarkeringhen]

[Barfotjenta plakat]

barfotjenta_tekst_rod (1K)

Netta, Sophie, Peder og Anne:
Menneskene som inspirerte til "Barfotjenta"

Tone Holte fra Oppegård i Akershus har skrevet teaterstykket "Barfotjenta". Et hverdagsdrama som utspiller seg på en gård i Akershus / Østfold i Norge. Om svensker, nordmenn og reisende som på hver sin måte blir påvirket av det som skjer høsten 1905.

- "Selv om hendelsene i "Barfotjenta" er oppdiktet, er historien min inspirert av mennesker som virkelig levde i distriktet vårt i 1905" sier Tone. Hun ble fascinert av begrepet "barfotjente" fra første gang hun hørte det i forbindelse med innsamling av gammel sangtradisjon i Follo for flere år siden.

- "Siden den gang, har jeg samlet det jeg har kommet over når det gjelder informasjon om den kvinnelige svenske arbeidsinnvandringen. Og siden Netta fra Ås i Akershus var den som jeg først leste om, har hun aldri helt sluppet taket i meg. Derfor er det også henne jeg har spunnet "Barfotjenta" om.

Halvparten av rollene i stykket baserer seg på personer som er beskrevet i lokalhistorisk litteratur. Den svenske barnepiken Netta Nilsson, den første kvinne som ble uteksaminert ved Norges Landbrukshøyskole Sophie Frøhlich og bygdeoriginalen Kake-Anne var alle å finne i et lite geografisk område i Follo i Akershus i 1905. Samt mestertyven Peder Pedersen Springer, som rapporteres å ha gjort trakten utrygg,.... I "Barfotjenta" dukker de alle opp - sammen. Tone forteller at dette er historien om hvordan "det kunne ha vært. "

- "Jeg vet ikke om Netta, Sophie, Peder eller Kake-Anne noensinne møtte hverandre. I "Barfotjenta" har jeg likevel ført dem sammen, og prøvd å tenke meg hvordan disse menneskene kunne ha påvirket hverandre. Jeg bruker det jeg vet om livene deres, for så å spinne videre på det. Etter hvert som historien har tatt form, har jeg så skrevet inn flere roller for å kunne fortelle den historien jeg ville."

Historien serveres publikum i september. Men Tone røper likevel litt om hva denne historien dreier seg om:

- "Barfotjenta" er et teaterstykke om følelser mellom nordmenn og svensker i unionsoppløsningens tid. Om frykten for krig og gjensidig mistenksomhet mellom broderfolkene. Om den norske bonden som opplever at sønnen blir mobilisert til grensevakt - samtidig som han er arbeidsgiver for flere svenske innvandrere. Om den nygifte unggutten som blir mobilisert og hans kone som frykter det verste. Om mester- tjuven som gjør en utrygg tid enda mer vanskelig for folk flest. Om de reisende som får skylda for det tjuven har stelt i stand. Om en svensk barnepike som får nye utfordringer å hanskes med når hennes niese plutselig dukker opp på gården midt i den spente situasjonen."

"Barfotjenta" er med andre ord en fortelling, et slags eventyr, skrevet av Tone Holte. Hva er ikke da mer naturlig enn at hun dukker opp selv som forteller i selve teaterstykket? Som originalen Kake-Anna er det Tone som binder det hele sammen.

- "Dette er Kake-Annas egen fortelling om det som skjedde i 1905 - det hun husker, og som hun vil fortelle videre til publikum," avslutter Tone.