Støttet av:

oppegard_kommune_vapen (1K)
Oppegård
Kommune
[Logo  til forskningsdagene] [Logo  til hundreårsmarkeringhen]

[Barfotjenta plakat]

barfotjenta_tekst_rod (1K)

I skyggen av storpolitikk, militær mobilisering og trussel om krig...

- Hvordan påvirker politiske avgjørelser på nasjonalt nivå vanlige folk som lever langt fra beslutningenes sentrum? Hva er det som gjør at fredelige mennesker plutselig kan få et helt nytt "syn" på hverandre? Hvordan utløses mistenksomhet og hat mellom grupper?

Peter Jankert, bosatt i Munkfors i Värmland og regissør for "Barfotjenta", undrer seg. Og håper å få publikum med på den samme undringen....

Peter har tatt fatt på oppgaven med ydmykhet og entusiasme. For ham er "Barfotjenta" en mulighet til å si noe om almene menneskelige reaksjoner og relasjoner - ikke kun å fortelle en historie som utspiller seg i grensetraktene mellom Sverige og Norge i 1905. Han ser noe mer i historien, noe å reflektere over. Det handler om mekanismer som utløses i gitte situasjoner. Like mye i dagens virkelighet som for hundre år siden.

- Historien om "Barfotjenta" handler om hva som kan hende med - og mellom - mennesker når ytre forutsetninger endrer seg. Hva skjer om det gis et politisk mandat som innebærer å skille dem fra hverandre ut fra nasjonal og etnisk tilhørighet? I forestillingen om "Barfotjenta" gjelder dette folkegrupper som de svenske, de norske og de reisende. I dagens politiske situasjon er det ikke vanskelig å finne andre folkegrupper og eksempler på det samme, sier Peter.